Aceasta declaraţie de răspundere este completata de către:
1.
 

mai jos denumit ca PARTICIPANT SI
2. S.C. Centru  de Agrement  Ecvestru S.R.L., de către prorietarii, îndrumătorii si angajatii acesteia, mai jos denumiţi    sub termenul colectiv  de   FURNIZOR (de servicii).
Acest document este unul de acord complet, in care PARTICIPANTUL eliberează Furnizorul de diferite riscuri inerente, de diferite acţiuni recreative, cunoscute sau necunoscute, care includ, dar care nu se limteaza la: cai si acţiuni legate de creşterea cailor, si eliberează FURNIZORUL de neglijenta FURNIZORULUI (daca este cazul) si, mai departe, eliberează FURNIZORUL de orice fel de consecinţe ale riscurilor inerente care include, dar care nu se limitează la deteriorarea proprietăţii, la leziuni ale corpului, afecţiuni (boli), paralizie sau moarte.
PARTICIPANTUL va fi angajat in activităţi care presupun si alte potenţiale activităţi recreative periculoase.
PARTICIPANTUL este informat si intelege următoarele:
1. Personalul centrului poate intrerupe sau anula o lectie de echitatie/plimbare daca nu sunt respectate de catre copil si/sau insotitorul adult regulile de mai sus. Siguranta clientilor si a cailor nostri este prioritara.
2.  Ca exista riscuri semnificative si este informat si conştient de pericolul presupus de cai si de calărit si de faptul ca aceste animale sunt puternice si posibil periculoase.
3.  Ca un cal poate in orice moment, fara nici un semn si fara nici un motiv, sa sară in sus. in fata, in spate sau in lateral.
4.  Ca un cal poate deveni de necontrolat, poate fugi sălbatic, poate Iovi cu copita, poate musca, Iovi, da cu spatele, sau poate calca pe picioare sau alte parti ale corpuri fara  avertisment.
5.  Ca un cal poate obosi, se poate stresa, iar comportamentul sau este imprevizibil.
6.  Caii se pot împiedica, poticni si/sau pot cădea in timp ce sunt conduşi, călăriţi sau asistaţi in orice alt mod.
7.  Ca vremea, terenul, alte animale si/sau persoane sau alţi participanţi pot avea efecte negative asupra comportamentului calului.
8.  Ca aceste riscuri, si altele, sunt inevitabile in munca cu caii si alte activităţi care implica riscuri ce nu pot fi controlate, anticipate sau eliminate de către FURNIZOR si, in cosecinta, FURNIZORUL nu are nici o obligatie in sensul acesta.
9.  Aceste riscuri si activităţi pot cauza, in general, deteriorări ale proprietăţii, leziuni corporale sau personale, afecţiuni, paralizie si chiar moartea, atât in ceea ce va priveşte,cat si in ceea ce priveşte membrii familiei dvs.
10.  PARTICIPANTUL garantează ca nu are probleme de ordin medical care sa afecteze participarea lui  in programul FURNIZORULUI.
11.  PARTICIPANTUL accepta si isi asuma riscurile si responsabilităţile legale pentru toate leziunile si pagubele care pot rezulta urmare acestor riscuri asociate participării Ia activităţi recreaţionale si ecvestre.
12.  PARTICIPANTUL garantează ca poate îndeplini orice tip de cerinţe fizice necesitate de activităţi recreative si legate de cai.
13.  PARTICIPANTUL intelege ca prezenta personajului FURNIZORULUI nu este o garanţie a sigurantei PARTICIPANTULUI si nici nu reduce orice alte riscuri asumate de către PARTICIPANT.

PARTICIPANTUL a citit si luat la cunostinta acest document si este de acord cu termenii stipulati in el.